Głosujemy na Jacka Niesłuchowskiego

Kandydat na burmistrza Brzegu Jacek Niesłuchowski

otrzymał poparcie:


 

Stanisława Rakoczego – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego

Polskiego Stronnictwa Ludowego

960x375


Cecylii Zdebik

Grzegorza Surdyki

Krzysztofa Gwozdeckiego

Józefa Kaczana

podziękowanie Jacka