Podziękowanie Jacka Niesłuchowskiego

Szanowni Brzeżanie! W pierwszej kolejności chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na mnie głos.

Osiągnąłem bardzo dobry wynik uzyskując 3 568 głosów. Szczególne podziękowania kieruję do mojej żony Moniki, najbliższej rodziny, przyjaciół, kolegów, koleżanek, którzy pomagali mi i wspierali mnie podczas kampanii wyborczej, ale również mieszkańców z którymi odbyłem setki rozmów i każda z nich pozostała w mojej pamięci. Daliście mi siłę i wielki mandat zaufania, który jest dla mnie motywacją do dalszego działania na rzecz lokalnej społeczności, za co jestem Wam niezmiernie wdzięczny.

Dziękuję również wszystkim, którzy poprzez swój udział w demokratycznych wyborach dali dowód obywatelskiej postawy.
Wyniki wyborów przyjmuję z pokorą i tym miejscu chciałem pogratulować świetnego wyniku i wygranej Jerzemu Wrębiakowi, który będzie pełnił zaszczytną funkcję burmistrza Brzegu.
Zwycięstwa mojego kontrkandydata nie przyjmuję jednak w kategorii porażki, gdyż wynik jaki uzyskałem napawa mnie optymizmem i jest budujący.
Mam 32 lata i wszystko jeszcze przede mną.
Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystam sumienie wykonując powierzony przez Państwa mandat radnego Powiatu Brzeskiego.

Z poważaniem
Jacek Niesłuchowski