Podziękowanie wyborcom

Szanowni Państwo

Kandydaci, a szczególnie osoby wybrane przez Państwa do władz samorządowych składają serdeczne podziękowania wszystkim wyborcom z terenu Powiatu Brzeskiego oraz miasta Brzeg za dokonany wybór. Wielu z nas otrzymało wysoki mandat zaufania, aby w Państwa imieniu sprawować władzę. Obiecujemy tego zaufania nie zawieść.

Dziękujemy za tak liczny udział w wyborach. To wskazuje na potrzebę dokonania istotnych zmian w stylu uprawiania polityki oraz sposobu rządzenia. Wielu z nas ma dosyć kolesiostwa czy przyjacielskich układów, czym daliście Państwo dowód podczas tegorocznych wyborów.

Mamy nadzieję, że te zmiany już powoli się rozpoczęły i dołożymy wszelkich starań, abyście Państwo mogli za cztery lata pozytywnie ocenić naszą działalność.

Ziemia brzeska zasługuje na zmiany.

Dziękujemy

Konferencja prasowa Brzeskiej PO RP